ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132, Τ.Κ: 17562  ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ: 210 9817047   FAX: 210 9848594

Για να δείτε τη βιβλιογραφία των ΠΦΒ 1983-2004 πατήστε εδώ


 Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα των ΠΦΒ, στείλτε μας e-mail
books@kratsis.gr διαφορετικά επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210 9817047 ή fax 210 9848594.
 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2006

€ 30

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2006
όπως διαμορφώθηκε μετά και το ν. 3453/2006
(ΦΕΚ 74Α/07.04.2006)

-  Πλήρης κωδικοποίηση βασικού ν. 2859/2000

-  Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις ν. 2523/1997

-  Συναφείς διατάξεις νόμων και αποφάσεων

-  Ερμηνευτικές εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών
- ΦΠΑ στα ακίνητα με το ν. 3427/2005

€ 52

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2006
όπως διαμορφώθηκε μετά και το ν. 3427/2005
(ΦΕΚ 312 Α/27.12.2005)

    
-  Πλήρης κωδικοποίηση βασικού ν. 2238/1994

-  Κωδικοποίηση ν. 2523/1997 (ποινολόγιο)

-  Συναφείς διατάξεις νόμων και αποφάσεων

-  Ερμηνευτικές εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών
 
-  Ειδικές αυτοτελείς φορολογικές μελέτες

 • Φορολογικά κίνητρα
 • Φορολογικός έλεγχος
 • Ειδικός τρόπος φορολογίας
 • Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
 • Συμβάσεις με άλλα κράτη γι αποφυγή διπλής φορολογίας
 • Υπολογισμός φόρου εταιρειών και φυσικών προσώπων

ΤΙΜΗ: 15 €, ΔΩΡΕΑΝ με οποιαδήποτε έκδοση των Π.Φ.Β.

€ 15

AGENDA2006

1. Φορολογία εισοδήματος
2. Φόρος προστιθέμενης αξίας
3. Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
4. Φορολογία αυτοκινήτων
5. Φορολογία κεφαλαίου
Α. Φορολογία κληρονομιών
Β. Γονική παροχή
Γ.Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
Δ. Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας
6. Ποινικές κυρώσεις
7. Κώδικας είσπραξης Δημόσιων εσόδων
8. Φορολογικά κίνητρα
9. Νέες ρυθμίσεις με το ν.3427/2005
10. Μοναδικοί συντελεστές Καθαρού κέρδους
11. Χρήσιμα τηλεφώνα και διευθύνσεις
12. Ημερολόγιο - Εορτολόγιο 2006
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2005

€ 35

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2005
όπως διαμορφώθηκε μετά και το ν. 3296/2004
(ΦΕΚ 253 Α/14.12.2004)

-  Πλήρης κωδικοποίηση βασικού π.δ. 186/1992

-  Κωδικοποίηση ν. 2523/1997 (ποινολόγιο)

-  Συναφείς διατάξεις νόμων και αποφάσεων

-  Ερμηνευτικές εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών
 
-  Ειδικές αυτοτελείς φορολογικές μελέτες:

 • Διεθνή λογιστικά πρότυπα
 • Διαδικασία ίδρυσης νέας επιχείρησης
 • Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορίες βιβλίων
 • Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία κατά κατηγορίες
 • Δηλώσεις έναρξης, μεταβολής & διακοπής εργασιών
 • ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

  Ο ΝΕΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2006